ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Уважаеми родители,

във връзка с възобновяване на посещенията на децата в ДГ 140 "Зорница"

от 04.01.2021г., Ви уведомяваме, че за първия ден на посещението е необходимо предварително да подготвите попълнена

декларация за информирано съгласие.

 

Прикачени документи

Информирано съгласие