ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

                                                                Уважаеми родители,

на 30.08.2023 год./сряда/ от 17:00 часа във физкултурния салон на ДГ № 140 " Зорница"

ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца, набор 2021 год.,

които през учебната 2023/2024 ще посещават яслена група.

 

От ръководството