ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка със Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на Министерство на здравеопазването се възобновяват посещенията на деца в детските градини и  детските ясли  от 05.04.2021г. Приемът на децата в Детска градина №140 "Зорница" ще се осъществява по вече установения ред при спазване на всички противоепидемични мерки, след извършването на филтър от медицинската сестра и подписана декларация -  информирано съгласие от родител, в деня  на постъпването. Родителите на  децата, които ще възобновят посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

При планирано посещение на детето на детска градина родителите подготвят информирано съгласие по образец.

Родителите:

  • представят информираното съгласие на медицинския специалист при възобновяване на посещението;
  • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;
  • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
  • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;
  • при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;
  • ползват маска при предаване и приемане на детето;
  • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.

 

От ръководството