ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Съощение - такси

 

За сведение на всички родители

 

Уважаеми родители,

 

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.