ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Заповед РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки въведени.

За сведение на всички родители

 

Заповед РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки въведени

Прикачени документи

Zapoved.pdf