ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Новини и Събития

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН НА 22.12.2023Г. ДОД В ДГ 140 ЗОРНИЦА

ПРОТОКОЛ ЗА ДОД ПО ФУТБОЛ В ДГ140 "ЗОРНИЦА"

Обява за провеждане на конкурс за избор на допълнителни образователни дейности в ДГ 140 футбол

Обява за провеждане на конкурс за избор на допълнителни образователни дейности в ДГ 140 футбол

Национална кампания

Национална кампания

Заповед

Заповед за възлагане на изпълнител за предоставяне на ДОД

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН НА 08.09.2022Г. ДОД В ДГ140 ЗОРНИЦА

ПРОТОКОЛ ЗА ДОД В ДГ140 "ЗОРНИЦА"

Обява относно провеждане на конкурс на изпълнители на допълнителни образователни дейности в ДГ 140 " Зорница"

Обява относно провеждане на конкурс на изпълнители на допълнителни образователни дейности в ДГ 140 " Зорница"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЦА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧ. 2022/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЦА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧ. 2022/2023 г.

Съощение - такси

Съощение - такси

Заповед РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки въведени.

За сведение на всички родители   Заповед РД-01-98/31.03.2022 г. на директора на СРЗИ за отмяна на въведените противоепидемични мерки ...

Информирано съгласие

Уважаеми родители, във връзка с възобновяване на посещенията на децата в ДГ 140 "Зорница" от 04.01.2021г., Ви уведомяваме, че за първия ден на посещението е необходимо предварително да подготвите попълнена декларация за информирано ...
Изменение на наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 за ПУО - ДГ №140 Зорница - София, Кремиковци

Изменение на наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 за ПУО

Относно отсъствията на децата записани за задължително предучилищно образование