ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Информация - Банкова сметка

Уважаеми родители,


Уведомяваме Ви, че заплащането на дължими такси/за периода до 01.04/, които са
посещавали детската градина ще се извършва по нова банкова сметка:

BG09UNCR70003124911459